Archive for 2 mars, 2007

h1

kulturtest gånger tre

mars 2, 2007

Näpp, det räcker inte med Astrid Lindgren-testet, DN har mer att erbjuda. Narniatestet var piece of cake, därmed kammade jag också hem rätt svar på alla frågor. Nobeltestet däremot var betydligt svårare, där blev det bara 5/10. Mozarttestet gav ännu sämre resultat – 3/7. Jag tolkar det här som att jag bör stänga av datorn för natten nu, samt som ett bevis för att min musikhistoriska allmänbildning (förvisso av naturliga skäl) är betydligt skralare än min litteraturhistoriska. Men ge mig fem års studier i musikvetenskap så ska det nog snart vara åtgärdat…

Edit: Mozart- och Nobeltesten visade sig vara ytterst svårlänkade för vanliga dödliga utan programmerarkunskap, men de återfinns långt nere till höger på DN:s kultursida, för den som är intresserad.