Archive for 1 augusti, 2007

h1

Nickans egentliga ursprung

augusti 1, 2007

Nej, Lotta och Nickan är trots allt inte så nära släkt med varandra. Av kommentarerna jag fått på förra inlägget lärde jag mig att Nickan-böckerna skrevs av Ester Ringnér-Lundgrens dotter. Däremot verkar det vara en väl spridd missuppfattning att det är Ester själv som har skrivit dem. Sällskapet för Ester-Ringnér-Lundgren skriver om hur de under lottaträffen 2005 fick träffa Nickans författare, som numera heter Gunilla Widman Torbrand.

Jag tycker att det förändrade släktskapet är intressant. Som jag skrev tidigare finns det många uppenbara likheter mellan Nickan och Lotta, och Gunilla Widman Torbrand måste alltså ha inspirerats en hel del av sin mor. Den likartade episod med tidningsskriverier som förekommer i både Vi två Nickan och Var glad, Lotta! blir också än mer fascinerande om den har skrivits av två författare, vid samma tidpunkt. Det här anknyter också till ett ämne som bokhoran Johanna L var inne på häromveckan – samma historia som berättas av två närstående författare. I fallet Ester/Gunilla vet vi också att Ester själv i olika intervjuer har berättat att Lottas äventyr inspirerats av händelser som författaren själv upplevt, eller händelser hon hört om av sina döttrar.

Nu är jag nyfiken på allvar. Hur är det egentligen med den här tidningsepisoden? Vem skrev om den först, i manusform? Var har den sitt ursprung? Har den diskuterats författarna emellan?