Archive for 6 maj, 2008

h1

Den främmande svenskan

maj 6, 2008

Läser lördagens tidning såhär i efterskott och hittar en intervju med Juha Janhunen, nyvald ordförande för Finlandssvensk samling r.f. Janhunen, som egentligen är finskspråkig, tycker att finlandssvenskan är ett utrotningshotat språk, och anser (i vanlig ordning) att finlandssvenskarna borde ta mer plats – men också att de finskspråkiga borde ge oss mer utrymme.

Det kom ganska lämpligt det där, efter förmiddagens utspel. Jag hade ett möte med mina överordnade, och efteråt passade jag på att bekanta mig med organisationens bibliotek. Frågade en anställd om de svenskspråkiga böckerna hade en egen hylla, och hon förklarade att jadå, i hyllan där i hörnet har vi all litteratur på främmande språk.
Jag blev faktiskt lite giftig i mitt svar. Jag tycker fortfarande att det är en förolämpning när svenska klassas som ett främmande språk i den tvåspråkiga stad jag är bosatt i. Samfälligheten jag jobbar i är också tvåspråkig, även om det bara syns på pappret och i min egen församling. Och går jag till stadsbiblioteket för att låna en cd-bok får jag leta i hyllorna med – just det – talböcker på främmande språk.

Sedan kan den finskspråkiga majoriteten vara hur principiellt välvillig den vill. Sedan kan jag själv klara av att uttrycka mig tämligen obehindrat på det andra inhemska. Men jag kan faktiskt inte hålla andakt för en grupp ettor och tvåor med hjälp av en finskspråkig översättning av den svenska bok jag vill ha.

Jag sörjer ibland när jag ser de här barnens finska omgivning. Jag sörjer för de som är enspråkigt svenska än så länge, som så tidigt måste möta den tuffa verklighet som det kan innebära att tillhöra en språklig minoritet. För det är tufft när man lever i en stad där svenskan bara existerar på små öar. Och bortsett från att jag vill närmare de som står mig nära så är det just språket som får mig att vilja flytta tillbaka till Österbotten. Jag vill bo någonstans där tvåspråkigheten fungerar i praktiken, där tvåspråkigheten inte först och främst handlar om finlandssvenskar som har lärt sig att fungera på finska. Samtidigt inser jag att jag och alla med mig som flyr de allt finskare områdena i den södra landsändan, att vi alla bidrar till förfinskningen. Och att Juha Janhunen inte hade så fel när han drog paralleller mellan tibetanernas och finlandssvenskarnas språkliga situation.

Andra bloggar om: , , ,